Rekrutacja do Koła na semestr letni 2016/2017 ruszy wkrótce! Stay tuned :)

Zasady rekrutacji:

  • I etap – formularz rekrutacyjny. Na tym etapie pytamy o Twoją motywację do działania w naszym kole, doświadczenie w innych organizacjach, ewentualną znajomość obsługi pakietów analityczno-statystycznych, obszary działania, które wydają Ci się najbardziej interesujące, pojawia sie też nietrudne pytanie z wiedzy z zakresu statystyki, zazwyczaj jest to wykres lub zestaw danych do przeanalizowania i zapisania wniosków w kilku zdaniach.
  • II etap – rozmowa rekrutacyjna. Celem rozmowy jest poznanie Ciebie bliżej i uzupełnienie informacji podanych wcześniej w formularzu, ale to także okazja, by lepiej poznać nas i zadać nam pytania.

Jeśli pomyślnie przejdziesz oba etapy – witamy w SKN Statystyki!