Studenckie Koło Naukowe Statystyki (wcześniej Statystyki i Demografii) powstało w 2001 r. na bazie wykładu z demografii oraz seminarium prowadzonego przez prof. dr hab. Jerzego Z. Holzera przy Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Grupa studentów chcących pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie demografii oraz narzędzi statystycznych po kilku miesiącach wspólnych prac i spotkań merytorycznych zgłosiła inicjatywę założenia koła naukowego.

W 2008 r. Koło zawiesiło swoją działalność na trzy lata. W roku akademickim 2011/2012 nastąpiła jego reaktywacja i dynamiczny rozwój, który trwa do dzisiaj.