grafika_powtorka

Jedna z naszych nowszych inicjatyw – cykl zajęć dla studentów I roku (ale nie tylko…), prowadzonych przez nas, mających pomóc młodszym kolegom i koleżankom w utrwaleniu materiału omawianego na zajęciach i przygotowaniu się do standaryzowanego egzaminu ze statystyki lub po prostu w przypomnieniu sobie niektórych zagadnień tego przedmiotu przez osoby, które egzamin mają już dawno za sobą.