Konferencja Aktuarialna - szczegóły wydarzenia

  • Project Image


•             Aviva „Przedstawienie pracy w ASEC”
•             EY „Aktuariusz w konsultingu”
•             PwC Aktuariat w firmie audytowo-doradczej”
•             KNF „Praktyczne aspekty pracy w UKNF w obszarze aktuariatu”
•             MetLife „Metodologia PRIIPs i zasady interwencji produktowej KNF”


•             Andrzej Malczuk Warta „Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń”

Dyrektywa Solvency II wprowadziła wymóg ustanowienia funkcji zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń. W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane główne zadania tej funkcji, stosowane narzędzia oraz wynikające z tych zadań umiejętności i cechy, które potrzebne są w codziennej pracy osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem.
•             Grzegorz Szymański Aviva „Ewolucja aktuariuszy w kierunku mistrza danych”
Zostaną przedstawione przykłady jak aktuariusz wykorzystuje Big Data w swojej pracy w zakresie kwotowań (pricing), tworzenia rezerw, modelowania aktywów, zarządzania ryzykiem, wykrywania przestępczości ubezpieczeniowej.
•             Kamil Gala UFG „Zastosowanie sztucznej inteligencji do oceny ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych”
Prezentacja będzie poświęcona zastosowaniu metod zaawansowanej analizy danych i uczenia maszynowego do oceny ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC p.p.m. i AC – zarówno w obszarze taryfikacji, jak i identyfikacji nadużyć. Przedstawione zostaną podstawowe metody analityczne oraz praktyczne wyzwania związane z ich stosowaniem.
•             Karol Gawłowski EY „Rozwój ubezpieczeń behawioralnych, nowe możliwości w ocenie ryzyka”
Prelegent opowie o różnicach między produktami ubezpieczeniowymi opartymi na tradycyjnych predyktorach zakładanych a priori i modelach UBI wykorzystującymi telematykę oraz nowych odkryciach w ubezpieczeniach zdrowotnych z zastosowaniem technologii wearables.

Już 4 marca zapraszmy do Auli I w bud. C SGH
Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/505699320349520/?active_tab=discussion