Wielka Powtórka 2018 – prezentacje

  • Blog Header Image


Dziękujemy za udział w spotkaniach Wielkiej SGH-owej Powtórki ze Statystyki oraz egzaminie próbnym, który zwieńczył 3 miesiące naszych (i waszych) zmagań z tym przedmiotem. Życzymy powodzenia na egzaminie :).



Poniżej linki do poszczególnych prezentacji i egzaminu:


Spotkanie 1 (Rozkład empiryczny): https://goo.gl/h42kHD 

Spotkanie 2 (Zmienna losowa i jej rozkład): https://goo.gl/MwgU5A

Spotkanie 3 (Rozkład statystyk z próby): https://goo.gl/U5PBo3

Spotkanie 4 (Estymacja): https://goo.gl/w1W1Es

Spotkanie 5 (Testowanie hipotez parametrycznych): https://goo.gl/iT88Re

Spotkanie 6 (Hipotezy nieparametryczne i analiza wariancji): https://goo.gl/cpsrKT

Spotkanie 7 (Zmienna losowa dwuwymiarowa i korelacja): https://goo.gl/pb57FD

Spotkanie 8 (Regresja liniowa): https://goo.gl/5m9wHf

Spotkanie 9 (Analiza szeregów czasowych i indeksy statystyczne): https://goo.gl/WbHm3S


Egzamin próbny: https://goo.gl/LFtkKA

Odpowiedzi do egzaminu próbnego: https://goo.gl/yQMtA9