Data Visualization & BI Meetups

  • Project Image


Data Visualization & BI Meetups to cykl warsztatów mających na celu poznanie narzędzi statystycznych związanych z Business Intelligence oraz wizualizacją danych. Kilka pierwszych spotkań poświęconych zostało na zapoznanie uczestników z obsługą programu Tableau, obecnie warsztaty skupiają się na zgłębieniu praktycznej wiedzy z zakresu wykorzystania narzędzia firmy Microsoft - Power BI, które stało się jednym z najbardziej popularnych programów do analizy danych i projektowania raportów.

W ramach projektu współpracujemy z prelegentem Bartoszem Czapiewskim, analitykiem danych, autorem strony SkuteczneRaporty.pl. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu.
Więcej informacji na temat narzędzia Power BI znajdziesz pod linkiem: https://skuteczneraporty.pl/co-to-jest-power-bi/.
 


 
Koordynator: Michał Kilarski