The Factbook

  • Project Image


Factbook to projekt powstały z inicjatywy opiekun koła dr Mai Rynko, podczas którego członkowie SKNS opracowują ankiety, pozyskują dane i tworzą interaktywne wykresy. Celem projektu jest czytelna prezentacja danych z użyciem programu Tableau. Pierwsza edycja skupiła się na wizualizacji danych na temat studentów SGH. Jej efekty dostępne są na stronie SKN-u. 

Obecnie trwa 2 edycja, która skupia się na wizualizacji danych o członkach SKN Statystyki. Planowana jest także współpraca z Niezbędnikiem Wyboru Wykładowców, której celem jest poszerzenie informacji udostępnianych w grafikach.


 

Koordynator: Anna Rękowska