Rekrutacja

  • Blog Header Image


Statystycznie najszybciej rozwijające się koło naukowe w Szkole Głównej Handlowej ponownie rekrutuje! SKN Statystyki to organizacja skupiająca studentów zainteresowanych szeroko pojętą statystyką. Realizujemy projekty takie jak Wielka SGH-owa Powtórka ze Statystyki, Niezbędnik Wyboru Wykładowców SGH, Big Data - bigger opportunities. Conference, a także wiele innych. 

Jeśli chcesz: 
✶ organizować projekty o charakterze naukowym
✶ brać udział w spotkaniach z ekspertami, warsztatach, szkoleniach związanych z analizą danych
✶ brać udział w przeprowadzaniu autorskich badań ankietowych
✶ zdobyć twarde umiejętności związane ze statytyką oraz mieć szansę wykorzystania ich w praktyce
✶ zostać członkiem statystycznie najszybciej rozwijającego się koła na SGH
nie wahaj się i dołącz do nas! 

HARMONOGRAM REKRUTACJI: 
2-15.10.2017 - I etap (formularz)
16.10.2017 - ogłoszenie wyników I etapu
18-20.10.2017 - II etap (rozmowy rekrutacyjne)
21-22.10.2017 - ogłoszenie wyników rekrutacji

LINK DO FORMULARZA: https://goo.gl/7mb8Pz