Wielka Powtórka – prezentacje

  • Blog Header Image


Tegoroczna powtórka dobiegła końca! Dziękujemy bardzo wszystkim za udział i mamy nadzieję, że pomogliśmy Wam lepiej zrozumieć statystykę.

Powodzenia na egzaminie!

 

Poniżej umieszczamy linki do wszystkich prezentacji:

Spotkanie 1 (Rozkład empiryczny): http://bit.ly/2nHc1LY

Spotkanie 2 (Zmienna losowa i jej rozkład): http://bit.ly/2n4wFY6

Spotkanie 3 (Rozkład statystyk z próby): http://bit.ly/2oOi7d6

Spotkanie 4 (Estymacja): http://bit.ly/2nPCo5D

Spotkanie 5 (Testowanie hipotez parametrycznych): http://bit.ly/2qFc2nf

Spotkanie 6 (Hipotezy nieparametryczne i analiza wariancji): http://bit.ly/2oJorSU

Spotkanie 7 (Zmienna losowa dwuwymiarowa i korelacja): http://bit.ly/2q8eTWJ

Spotkanie 8 (Regresja liniowa): http://bit.ly/2r8p50G

Spotkanie 9 (Indeksy statystyczne i szeregi czasowe): http://bit.ly/2qJzLUL