Tableau Meetups

  • Project Image


Cykliczne warsztaty z obsługi programu Tableau, jednego z najpopularniejszych obecnie narzędzi do wizualizacji i analizy danych. Organizowane są od czerwca 2016 r. we współpracy z Tableau Poland User Group (więcej informacji o Tableau Poland User Group na stronie internetowej). Warsztaty mają charakter w pełni praktyczny: uczestnicy opracowują na komputerach zagadnienie prezentowane przez prowadzącego.