Statystyka w praktyce

  • Project Image


Jest to cykl spotkań z ekspertami – analitykami, statystykami, ekonometrykami. Część spotkań ma charakter otwarty, część skierowana jest wyłącznie do naszych członków. Poprzez udział w nich chcemy pogłębiać swoją wiedzę i poznawać możliwe ścieżki kariery. Historia projektu sięga 2004 roku.

W ramach spotkań gościliśmy m. in.:

inż. Marcina Nowickiego, który podczas spotkania w dniu 10.03.2015 pt. „VBA w pracy analityka” przybliżył studentom tajniki programowania w VBA, jednego z popularniejszych języków, oraz tworzenia wykresów motion chart, tzw. „moving bubbles”.

Karola Kuhla, Senior Manager Marketing Analytics CE, z prelekcją „Statystyka w biznesie: Analityka marketingowa w firmie Avon”, czyli jak z pomocą nowoczesnych metod ilościowych modelowana jest strategia marketingu w jednej z największych firm kosmetycznych na świecie. Spotkanie odbyło się 14.12.2015.

Patryka Chorosia, Business Development Manager w SAS Institute Polska, dostawcą najważniejszego oprogramowania do analizy danych. Patryk podczas spotkania 12.04.2016 opowiedział nam, jak używa się jednego z ulubionych przedmiotów studentów SGH, czyli ekonometrii, w profesjonalnych zastosowaniach biznesowych. Prelekcja nosiła tytuł „Biznesowe zastosowania ekonometrii”.

Tomasza Brzezińskiego, który jako Senior Data Scientist w Netsprint  przybliżył nam tajniki swojej pracy podczas spotkania „Data Scientist- the sexiest job of the 21st century”. 17 maja 2017 roku dowiedzieliśmy się, znajomość których narzędzi jest w tym zawodzie najpotrzebniejsza, dlaczego Data Scientist jest takim „gorącym” zawodem oraz jakie cechy charakteru sprzyjają sukcesowi w tej branży.

Anetę Maksymiuk, analityka z SAS Institute Polska, która w prelekcji pt. „Teoria SNA w biznesie” opowiedziała nie tylko o teorii dotyczącej SNA, ale także o praktycznych zastosowaniach sieci społecznych w sektorze biznesowym. Spotkanie miało miejsce 18.05.2017.

dr Maję Rynko, opiekun naszego koła, która podczas spotkania „Równoległe życie statystyki” w dniu 16 października 2017 przedstawiła nam, jakie zastosowania ma statystyka poza murami uczelni. Jej praktyczne doświadczenia pochodzą z pracy zawodowej, bowiem dr Rynko jest nie tylko adiunktem w SGH, lecz także piastuje stanowisko Data Scientist w Schneider Electric oraz Głównego Specjalisty w GUSie.

- Bartosza Kowalskiego, pracującego na stanowisku Research Associate Director w prężnie rozwijającej się firmie MediaCom, który poprowadził prelekcję o tytule: ,,MMM: ekonometryczne modelowanie marketing-miksu”. Prelegent podczas wykładu, który miał miejsce 07.11.2017, pokazał analityczną stronę marketingu, tłumacząc na czym polega, ostatnio coraz bardziej popularny ,,marketing-mix” oraz przybliżył jak w praktyce wygląda praca ekonometryka, realizującego projekty analityczne dla klientów zewnętrznych.

- dr Krzysztofa Tymickiego, starszego wykładowcę Instytutu Statystyki i Demografii przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Temat wykładu, który odbył się 21.11.2017, brzmiał ,,Use and misuse of statistics: between decision making and budget constraints” i jak można się domyśleć, został on poprowadzony w języku angielskim. Doktor podzielił się swoimi przemyśleniami oraz wiedzą pozyskaną z badań nad społeczno-ekonomicznymi determinantami zachowań demograficznych.

- dr Wojciecha Trzebińskiego, który w dniu 10.01.2018 poprowadził prelekcję ,,Statystyka w badaniach rynkowych”. Doktor Trzebiński jest adiunktem w Katedrze Rynku Marketingu i Jakości. Dzięki łączeniu kariery zawodowej z akademicką, doktor Trzebiński zdobył szeroką wiedzę praktyczną, jak i teoretyczną odnośnie zastosowania metod statystyki wielowymiarowej oraz data mining w badaniach postaw i zachowań konsumenckich, którą to chętnie podzielił się z uczestnikami wykładu.

- Bartosza Kowalskiego, którego mieliśmy przyjemność gościć po raz drugi w ramach cyklu spotkań Statystyki w Praktyce, gdyż pierwszy wykład o ekonometrycznym modelowaniu marketing-mixu cieszył się tak ogromnym zainteresowaniem, że grupa projektowa postanowiła jeszcze raz zaprosić Pana Bartosza. Prelegent miał zatem możliwość jeszcze raz przybliżyć uczestnikom zagadnienie marketing-mixu oraz podzielić się swoim doświadczeniem zawodowym w koordynowaniu zespołu analityków. Wykład odbył się 28.02.2018.

 

Kolejne spotkania już wkrótce!

 Koordynator: Bartłomiej Budziński