Niezbędnik Wyboru Wykładowców SGH

  • Project Image


Niezbędnik Wyboru Wykładowców jest popularnym wśród studentów, pierwszym w pełni internetowym badaniem ankietowym SKN Statystyki. Dotyczy ono prowadzenia przedmiotów podstawowych w SGH, tzw. basicu. Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie obiektywnego źródła informacji, które przysłuży się kolejnym pokoleniom studentów i pomoże im w wyborze prowadzących zajęcia zgodnie z ich oczekiwaniami i zainteresowaniami naukowymi.

Obecnie trwają prace nad raportem z I edycji badania. Ponadto ankiety NWW będą przeprowadzane ponownie w regularnych odstępach czasowych, by móc aktualizować dane i porównywać je z wcześniejszymi edycjami.