Badania ankietowe

  • Project Image


Od lat projektujemy i przeprowadzamy autorskie badania naukowe, dotyczące różnych obszarów i dziedzin życia. Przeprowadziliśmy m. in. ogólnopolskie badanie dotyczące seksualności studentów, a także badanie na temat oczekiwań studentów SGH wobec kariery zawodowej. W roku akademickim 2015/2016 skupiliśmy się na dwóch badaniach – na temat aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród studentów uczelni warszawskich oraz na Niezbędniku Wyboru Wykładowców SGH.