Wielka SGH-owa powtórka ze statystyki

  • Project Image


To projekt skierowany do naszych młodszych, dopiero zaczynających swoją przygodę ze 
statystyką kolegów i koleżanek. W trakcie cyklu zajęć powtórzeniowych chcemy dopomóc w 
utrwaleniu i zrozumieniu materiału omawianego na zajęciach oraz przygotowaniach do
nadchodzących testów i kolokwiów. Projekt zostanie zwieńczony egzaminem próbnym.
Pod tym linkiem możecie znaleźć materiały z tegorocznych spotkań: 
Koordynator: Marcin Klucznik