Wielka SGH-owa powtórka ze statystyki

  • Project Image


Jedna z naszych nowszych inicjatyw – cykl zajęć dla studentów I roku (ale nie tylko…), prowadzonych przez nas, mających pomóc młodszym kolegom i koleżankom w utrwaleniu materiału omawianego na zajęciach i przygotowaniu się do standaryzowanego egzaminu ze statystyki lub po prostu w przypomnieniu sobie niektórych zagadnień tego przedmiotu przez osoby, które egzamin mają już dawno za sobą.

Tegoroczna powtórka dobiegła końca! Dziękujemy bardzo wszystkim za udział i mamy nadzieję, że pomogliśmy Wam lepiej zrozumieć statystykę.

Poniżej umieszczamy linki do wszystkich prezentacji:

Spotkanie 1 (Rozkład empiryczny): http://bit.ly/2nHc1LY

Spotkanie 2 (Zmienna losowa i jej rozkład): http://bit.ly/2n4wFY6

Spotkanie 3 (Rozkład statystyk z próby): http://bit.ly/2oOi7d6

Spotkanie 4 (Estymacja): http://bit.ly/2nPCo5D

Spotkanie 5 (Testowanie hipotez parametrycznych): http://bit.ly/2qFc2nf

Spotkanie 6 (Hipotezy nieparametryczne i analiza wariancji): http://bit.ly/2oJorSU

Spotkanie 7 (Zmienna losowa dwuwymiarowa i korelacja): http://bit.ly/2q8eTWJ

Spotkanie 8 (Regresja liniowa): http://bit.ly/2r8p50G

Spotkanie 9 (Indeksy statystyczne i szeregi czasowe): http://bit.ly/2qJzLUL 
Koordynator: Marcin Klucznik